Geological Survey of Denmark and Greenland / 05:32 / POSTED 13.03.23

Danmark under vand

Hvor meget vil havet stige omkring Danmarks kyster?

Forskere fra GEUS har sat sig for at undersøge hvad vi kan forvente under de igangværende klimaforandringer. De har opstillet 3 scenarier for vores CO2 udslip (lavt, mellem og højt) også modelleret vandstanden omkring Danmark frem mod år 2150.
Hvis CO2 udledningen mindskes forventes vandstanden at stige ml 29 - 55 centimeter. Men fortsættes den høje CO2 udledningen forventes vandstanden er stige ml 99-123 centimeter.

Link til forskerens artikel:
https://geusbulletin.org/index.php/geusb/article/view/8315