Geological Survey of Denmark and Greenland / 07:00 / POSTED 15.12.21

GEOVIDEN Rejsen til det yderste nord

Globale klimaforandringer slår tydeligt igennem langs Grønlands vestkyst. Hvor der hver vinter blev dannet metertyk havis, er billedet nu et andet. Indlandsisens fremspring afsmelter og store mængder ferskvand forandrer fjordene og deres økosystemer.


Denne film portrætterer ICAROS21 ekspeditionen fra Aasiat til Thule hvor fortiden og nutidens klima kortlægges.

Du kan læse mere her: geoviden.dk/oceandecade