Geological Survey of Denmark and Greenland / 06:51 / POSTED 13.10.22

Olieeventyrets arv

I denne Geoviden-film rejser vi igennem Danmarks olieeventyr, og ser hvordan årtiers olie- og gasefterforskning har efterladt en uvurderlig arv for udforskningen af vores undergrund: Kilometervis af borekerner og -prøver, der fungerer som nationalt arkiv over undergrunden. Et arkiv, som forskere kan bruge, når de f.eks. skal finde det bedste sted til et nyt geotermisk anlæg eller underjordisk CO2-lager. Find hele temaet om nedlukningen af olie- og gasproduktionen i Danmark på geoviden.dk/oliedanmark

In this Geoviden video, we journey through the Danish treasure hunt for oil and gas and see how decades worth of exploration has created a priceless legacy: Many kilometers of drill cores and samples make up a national archive of the underground. An archive that researchers can use when they, for example, are looking for the best location for a new geothermal plant or subsurface CO2 storage site. Find the entire topic on the decommissioning of oil and gas production in Denmark at geoviden.dk/oliedanmark