Dept. Geosciences and Natural Resource Management / 07:04 / POSTED 24.09.20

The Sleeping Giant

Volcán Domuyo is the tallest volcano in Argentina, and characterized by extremely silica-rich and viscous magma compositions. New research the past 5 years has shown an increase in activity at the volcano through surface inflations and gas explosions. In this project, we aim to determine the pressure and temperature conditions in the magma chamber, and identify the source and evolution of Domuyo, using isotope analyses, age dating and crystal compositions. This knowledge is essential to understand the volcano and potential future eruptions.


Vulkanen Domuyo er den højeste vulkan i Argentina, og karakteriseret ved dens ekstremt silikarige og sejtflydende magmasammensætninger. Den nyeste forskning de sidste 5 år viser øget aktivitet i form af landhævninger og gaseksplosioner omkring vulkanen. I dette projekt vil vi ved brug af geokemiske metoder, såsom isotopanalyser, dateringer og krystalanalyser, bestemme tryk og temperaturforholdene i magmakammeret, samt kortlægge kilden og udviklingen af Domuyo. Denne viden er essentiel for at forstå vulkanen og dens potentielle fremtidige udbrud.