Geoviden / 02:26 / POSTED 07.03.20

CCS Lagring af CO2 i undergrunden

En mulig måde at mindske CO2-indholdet i atmosfæren på, er ved at fange CO2’en og lagre den i undergrunden. Men hvad sker der med CO2’en nede i jorden? Det kan forskerne undersøge ved at tilsætte CO2 til små stykker af sandsten, der ligner dem fra den danske undergrund, og måle hvad der sker. Her kan du høre forsker Hanne Dahl Holmslykke fortælle om, hvordan de forsøg er en vigtig del af kampen mod klimaforandringer.

Videoen er knyttet til det populærvidenskabelige magasin Geoviden, som i første nummer i 2020 går i dybden med CO2-lagring i undergrunden.


Find hele bladet plus ekstra læsning og animationer på www.geoviden.dk/co2lagring