Geoviden / 04:15 / POSTED 25.06.19

Under overfladen

Danmark har vi en stor grundvandsressource, som stort set alt vores drikkevand kommer fra. Hvis vi fortsat skal kunne pumpe rent vand op fra undergrunden, er det nødvendigt at sætte ind over for forurening fra blandt andet det nitrat, der gødes med på markerne. Det kræver blandt andet en bedre forståelse af, hvordan nitraten nedbrydes ned gennem jordlagene, og det er netop, hvad et geologerne arbejder med i gang med i denne video.

Se mere på: www.geoviden.dk/grundvandogklima