Geoviden / 05:09 / POSTED 24.10.19

Geoviden: Journey to the Ice

Ved indgangen til 2019-smeltesæsonen på Indlandsisen opdagede det danske forskerhold, som står for overvågningen af afsmeltningen, at en af deres vigtige målestationer var gået i stykker. Målestationen er en af 22 stationer i overvågningsprojektet PROMICE, som står fordelt rundt på hele Indlandsisen. De sender data hjem om temperatur, nedbør, vind og meget mere, som bruges til at holde øje med, hvor meget Indlandsisen smelter eller vokser hvert år. Hver målestation er vigtig i det regnestykke.


Videoen knytter sig til det populærvidenskabelige magasin Geoviden, som i tredje nummer i 2019 går i dybden med temaet ’Indlandsisen’. Find hele bladet plus en masse andet materiale om Indlandsisen på www.geoviden.dk/indlandsisen