Geoviden / 05:38 / POSTED 13.09.23

Mapping of Greenland

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udforsker Grønlands geologi for at kunne lave et kort i skalaen 1:100.000. Til det formål anvender geologerne flere forskellige metoder – lige fra klassisk feltarbejde til højteknologiske kameraer. Men hvordan kortlægger man egentlig så vidstrakt og ufremkommeligt et land? Og hvem er det interessant for? De spørgsmål har Geoviden stillet seniorforsker i GEUS Pierpaolo Guarnieri, som er leder af det store projekt.

Læs mere på www.geoviden.dk