Geoviden / 03:18 / POSTED 29.09.20

Svanninge Bakker - Spor fra istiden

Kom med en tur i de smukke Svanninge Bakker sammen med geografilærer fra Faaborg Gymnasium, Janne Rendtorff. Bakkerne er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav, og her kan du høre om, hvordan det flotte landskab er blevet dannet af istidens store gletsjere.

Læs mere om geoparken på geoviden.dk/ohavet

Join local high school teacher Janne Rendtorff for at stroll through the beautiful Svanninge Bakker. The large hills are a part of Geopark Det Sydfynske Øhav and in this video Janne explains how the landscape has been sculpted by the glaciers in the latest ice age.

Read more at geoviden.dk/ohavet