Geoviden / 01:39 / POSTED 29.09.20

Svanninge Bakker - Geo og Bio Science Center Syd

For at få fuld forståelse for, hvordan de smukke landskaber i Geopark Det Sydfynske Øhav er dannet, er det oplagt at tage undervisningen ud i landskabet. Pia Gommesen fra Faaborg Gymnasium fortæller her om mulighederne for undervisning i det fri i Svanninge Bakker, hvor mange naturfag er relevante.

Læs mere og find link til videre info på geoviden.dk/ohavet

To gain a full understanding of how the beautiful landscapes in Geopark det Sydfynske Øhav was created, the most effective tool is seeing the landscape with your own eyes. Here Pia Gommesen from Faaborg Gymnasium explains how the landscape offer better understanding of many science subjects besides Geology.

Read more and find further info at Geoviden.dk/ohavet